• safv

Sertifikat

ASTM E2358-17 AG10 poldagi barcha shisha panjara tizimining sinov hisoboti

0001
0002
AG10 ning ASTM sinov hisoboti

ASTM E2358-17 AG20 poldagi barcha shisha panjara tizimining sinov hisoboti

0001
0002
AG20 ning ASTM sinov hisoboti

AG30 tashqi barcha shisha panjara tizimining ASTM E2358-17 sinov hisoboti

0001
0002
AG30 ASTM sinov hisoboti

Patent guvohnomasi

o'ng (1)
o'ng (2)
o'ng (3)
o'ng (4)